Kap. I: Filosofie a kritické myšlení

Úvodní slovo o povaze filosofie

V této kapitole budeme umísťovat texty z oblasti filosofického myšlení. Předesíláme proto několik slov o povaze filosofie a její možné úloze v dnešní společnosti.

Filosofie vznikla ve starém Řecku a zásadním způsobem se podílela na formování Evropy jako specifického duchovního a kulturního útvaru. Jedním z úkolů současnosti je zabránit devalvaci pojmu filosofie. Zatímco dnes je pojem filosofie často používán téměř pro jakoukoli životní strategii, v původním významu byla filosofie kritickým odstupem od všech světových názorů, vyznávaných s neotřesitelnou sebedůvěrou.

Filosofie v překladu znamená láska k moudrosti. Tento termín zvolil Platón proto, aby filosofii odlišil od domýšlivého vlastnění moudrosti u tzv. sofistů. Sofista se domníval, že disponuje úplným věděním. Tento nárok prokazoval před publikem ukázkami svých rétorických dovedností. Metoda filosofie proti tomu spočívala v kladení jednoduchých otázek. Byla to metoda na pohled méně působivá, o to však pronikavější. Domnělé vědění se po správně položené otázce zhroutilo jako domeček z karet.

Stejný úkol má filosofie i dnes: kriticky reflektovat vědění o skutečnosti, tzn. zkoumat jeho předpoklady a domýšlet jeho důsledky. Filosofie jako zkoumání myšlenkových předpokladů a východisek působí na první pohled jako zpomalení života. Návrat k předpokladům je přesto orientován budoucností: jeho smyslem je v posledku varovat nás před možnými důsledky, ke kterým reflektovaná východiska vedou. K těmto důsledkům bychom se bez reflexe přibližovali nepřerušovaným pochodem vpřed, byl by to však pochod slepých.         

Filosofie může podstatným způsobem přispět k tomu, abychom se orientovali v současném dění. Filosofie nás svými obecnými otázkami orientuje k celku, tj. ke komplexnějšímu chápání skutečnosti. Ve světě, v němž se názorové proudy stále silněji štěpí na nesmiřitelné a nekomunikující skupiny, by mohla filosofie sehrát úlohu prostředníka regulujícího dialog. Neopomenutelná je rovněž úloha filosofie v překonávání nežádoucích účinků specializace.

Filosofický průvodce současným světem

Filosofie nepředmětnosti, existence a dialogu