Kap. I: Filosofie a kritické myšlení

Filosofie vznikla ve starém Řecku a zásadním způsobem se podílela na formování Evropy jako specifického duchovního a kulturního útvaru. Jedním z úkolů současnosti je zabránit devalvaci pojmu filosofie. Zatímco dnes je pojem filosofie často používán téměř pro jakoukoli životní strategii, v původním významu byla filosofie kritickým odstupem od všech světových názorů, vyznávaných s neotřesitelnou sebedůvěrou. Filosof stál od počátku proti tomu, kdo disponuje odborným věděním, aby kriticky zkoumal meze, které toto vědění má. Nejpůvodnější sókratovský imperativ filosofie zněl: žádné vědění nechápat jako jisté a dané, každé vědění prověřovat otázkami. 

 Jednotlivá témata:

Filosofická reflexe současného světa

Filosofie nepředmětnosti, existence a dialogu