Filosofie nepředmětnosti, existence a dialogu

Program WebDialog vychází z myšlenek filosofie nepředmětnosti, existence a dialogu, jejímiž hlavními představiteli jsou filosofové L. Hejdánek, K. Jaspers a M. Buber. Dalšími osobnostmi jsou filosofové E. Lévinas, G. Marcel, J. Patočka, E. Rádl, F. Rosenzweig, a theologové D. Bonhoeffer a K. Rahner. Tito myslitelé popisovali důvody vykořenění a odcizení evropského člověka, a pokoušeli se o nové přístupy k pojetí člověka jako personálního subjektu. Základními tématy pro ně byly zejména vnitřní život člověka, niternost a nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti, a pojetí skutečnosti jako událostného dění. Dále pak mezilidské vztahy a komunikace, ale zejména vztah k tomu, co „má být“, které nazývají „ryzí nepředmětností“, „transcendencí“ či „věčným Ty“.1

  1. Ústřední termíny filosofie nepředmětnosti L. Hejdánka, filosofie existence K. Jasperse a filosofie dialogu M. Bubera.