Filosofie nepředmětnosti, existence a dialogu

Díla klasiků filosofie nepředmětnosti, existence a dialogu nám mohou porozumět krizi moderního člověka. Je zajímavé číst úvahy těchto autorů, protože již před mnoha lety pregnantně pojmenovali problémy, které se od té doby stále zvětšují. Filosofové existence se zabývali problémem, jak se jedinec ztracený v mase moderní společnosti může stát sám sebou. Tématem filosofie dialogu byla „vztahovost sama“, tj. (ne)schopnost jedince navázat opravdový vztah k druhým a ke skutečnosti. Filosofie nepředmětnosti klade otázku porozumění skutečnosti, které se neomezuje na její předmětně danou stránku.

Texty:

  1. Hejdánek: Nepředmětnost ve skutečnosti a v myšlení (1994)
  2. Hejdánek: Filosofie a krize (1980, 6stran)
  3. Hejdánek: Téma „odpovědnosti“ ve filosofii
  4. Hejdánek: Pravda vítězí v dějinách (1991)