Kap. III: Umění a imaginace

V této kapitole budeme umisťovat texty reflektující fenomény umění a (nejen) umělecké imaginace. Umění může podstatným způsobem přispívat k tomu, jak současný člověk chápe nejen sám sebe, ale i druhé a skutečnost obecně – to vše v určité dějinné situaci. Do jisté míry snad platí, že nám umění poskytuje poznání právě těch oblastí skutečnosti, které jsou objektivním způsobem nepoznatelné. Když se vědecká touha po poznání ztrácí v nepřehledném množství kompendií zaměřených na detail, může náš hlad po porozumění uspokojit umění. K tomu, aby mělo umění tuto pozitivní roli, je však nutné najít si k němu cestu. To znamená přemýšlet o něm, reflektovat jej.

Fantasie je specifickým rysem umění. Pomocí fantazie nahlížíme nejen to, co je, ale také to, co by mohlo nebo (ne)mělo být. Umělecké objevování skrytých možností není bezúčelné, protože nám pomáhá orientovat se ve skutečnosti, která přesahuje oblast pouze pasivních daností (fakt). Metoda fantazijního objevování skutečnosti je aplikovatelná i v neumělecké sféře. Ve všech oblastech života může pomoci překonat ustrnulé vzorců myšlení, jednání a cítění.