Vítej na stránkách volného sdružení Reditus, které si klade za cíl hledat odpovědi na otázky kladené současností, v jaké společnosti žijeme a proč s jejím stavem nejsme spokojeni.

Chceme formulovat naše představy o tom, co by mělo být a co nás vlastně spojuje do lidského společenství. A především se ptáme, co je to skutečnost, tedy dění a události, ve kterých žijeme? A kdo je vlastně jejich původcem? Co jsou to hodnoty a jaký význam mají pro společnost? Na čem jsou založena lidská práva a právo vůbec? Co je svoboda, kde leží její meze a je možná svoboda bez odpovědnosti? Na čem je založena normalita a normy, které si pro naše spolužití vytváříme? A jaké jsou základní hodnoty a principy demokracie a nakolik jsou slučitelné s principy ekonomického systému kapitalismu? Tedy jak je to s ekonomikou a volným trhem? Otázky nad otázky…

Chceš znát odpovědi na tyto otázky? Přidej se, ptej se a diskutuj!