Kap. V: Program „Proměna“

Program „Proměna“ na podporu všeobecné vzdělanosti

Cílem programu Proměna je vytvořit dlouhodobý program pro podporu všeobecné vzdělanosti. V této kapitole zveřejňujeme texty reflektující situaci vzdělání v současném světě. Na začátku si musíme vyjasnit, jakým způsobem o vzdělání přemýšlíme a položit si následující otázky: Co je to vzdělání a jaký je jeho smysl? Jakým způsobem se s ideou všeobecného vzdělání zachází ve vzdělávacích politikách a v mediálním diskursu? Na jakých principech by měla být založena výchova, která by mladé lidi od vzdělání neodrazovala? Má všeobecné vzdělání nějaký závazný obsah: existují privilegované kulturní obsahy, se kterými se musí seznámit každý vzdělaný člověk?

Jednotlivá témata:

Model všeobecného vzdělání

Výchova ke vzdělanosti

Je připravována studie, která navrhne model vzdělávacího programu na podporu všeobecné vzdělanosti, který bude vycházet z myšlenky K. Jasperse o „zlomových událostech v dějinách lidstva“, a navrhne program, který bude vycházet z přehledu dějin náboženství, filosofie a umění. Tato studie bude diskutována v rámci Dialogického společenství.

V návaznosti na tuto studii bude vytvořen vzdělávací program formou distančního studia pro studenty gymnázií, který stanoví kritéria pro vzdělanostní minimum všeobecné vzdělanosti, která budou doporučena Dialogickým společenstvím.

Druhým projektem bude vzdělávací program pro pedagogy a rodiče dětí na prvním stupni základní školy Budoucnost našich dětí, a natočení seriálu vzdělávacích dokumentů pro tuto věkovou kategorii dětí.

Pokračování pro interní skupinu programu „Proměna“