Kap. V: Program „Proměna“

Program „Proměna“ na podporu všeobecné vzdělanosti

Cílem programu Proměna je vytvořit dlouhodobý program pro podporu všeobecné vzdělanosti. V této kapitole zveřejňujeme texty reflektující situaci vzdělání v současném světě. Na začátku si musíme vyjasnit, jakým způsobem o vzdělání přemýšlíme a položit si následující otázky: Co je to vzdělání a jaký je jeho smysl? Jakým způsobem se s ideou všeobecného vzdělání zachází ve vzdělávacích politikách a v mediálním diskursu? Na jakých principech by měla být založena výchova, která by mladé lidi od vzdělání neodrazovala? Má všeobecné vzdělání nějaký závazný obsah: existují privilegované kulturní obsahy, se kterými se musí seznámit každý vzdělaný člověk?

Jednotlivá témata:

Model všeobecného vzdělání

Výchova ke vzdělanosti

Rukověť všeobecné vzdělanosti

Text kapitoly se připravuje.

 

Pokračování pro interní skupinu programu „Proměna“