Filosofická reflexe současného světa

V současnosti nezbytně potřebujeme nalézat nové způsoby, jak přemýšlet o dění v moderním světě. Specializované vědění sice máme, to však nedokáže překonat svoji omezenost a vést nás k porozumění jevů v širších souvislostech. Potřeba komplexnějšího porozumění pochází rovněž z poznání, že krizové jevy současnosti spolu úzce souvisejí a nelze je řešit odděleně.

Texty:

  1. Jíra: Proč dnes číst Fischerovu Krizi demokracie?