Kap. IV: Umění a imaginace

Tato kapitola je zatím ve fázi přípravy, kdy vycházíme z myšlenky, že vedle kritického myšlení, založeného především na filosofické reflexi, jsou i jiné cesty, jak přistupovat k poznávání skutečnosti, jako jsou zejména víra a umělecká imaginace. A umělecká tvořivost a imaginace mj. oživuje lidské vztahy a postoje ke skutečnosti. Svět bez fantazie je pustý a prázdný a skutečnost je nevyčerpatelně bohatá, jen dovedeme-li ji tak vnímat. V tomto duchu bude vznikat tato kapitola.