Bulletin čtyř portálů

Cílem „Bulletinu čtyř portálů“ je přinášet informace o programu WebDialog a jeho čtyřech portálech – „rozmluvy.cz“, „kniha-fiens.cz“, „ikm-communitas.cz“ a „webdialog.cz“. Jedná se o krátké texty a články, ve formě anotací a rešerší textů na jednotlivých portálech, abychom ukázali jejich vzájemnou provázanost a vytvářeli „představu celku“, který jednotlivé portály a jejich témata a texty ukazují a doufejme, že i vyjevují.

„Bulletin čtyř portálů“ je zatím přístupný pouze přímým účastníkům našeho společenství, kteří se podílejí na tvorbě programu WebDialog a jeho čtyř portálů. Toto společenství tvořilo v roce 2018 více než sto lidí, kteří buď pracují v různých skupinách v rámci jednotlivých portálů, nebo jiným způsobem přispívají k aktivitám programu WebDialog.

Pokračování pro účastníky společenství čtyř portálů.